WMS VOX: Inslag


De juiste basis voor de start van uw magazijnproces

Ontvangst Controle

Bij levering van de goederen door de transporteur, tekent u de ontvangen goederen af bij de chauffeur. Maar voordat u dat doet is het verstandig om de documenten te controleren aan de hand van de gegevens die in het WMS VOX geregistreerd staan. Klopt de verwachtte levering met de daadwerkelijke ontvangst? Wat mist er? Zijn er beschadigingen?

Tijdens de ontvangst controle heeft u de mogelijkheid om naast het opgeven van de papieren pakbon gegevens met de gegevens in het VOX, ook foto's vast te leggen, de besteller te informeren, afwijkingen op de levering te registreren. Zodat er bewijs materiaal verzameld kan worden over de levering als u gaat reclameren.

Tijdens het ontvangst proces kunt u de volgende gegevens registreren:

 • Pakbon aantallen per ontvangen product registreren
 • Foto's van beschadigingen
 • Foto's van CMR
 • Foto's van pakbon
 • Aangeven of de levering incorrect is
 • Aangeven dat er geen CMR is
 • Aangeven dat er geen Pakbon is
 • Aangeven dat er geen bestelling gevonden is
 • De inkoper een e-mail sturen
 • De pakbon opnieuw afdrukken vanuit het WMS VOX systeem
 • Ontvangst via uw GS1 EDI

Product Controle

Is de ontvangst van de goederen uitgevoerd dan gaat het WMS VOX over tot de controle van de goederen. Klopt de geregistreerde ontvangst met de feitelijke aantallen die geleverd zijn. En bereidt de operator de controle voor op verdere verwerking richting magazijn.

Het WMS VOX bepaalt welke handelingen er op dit punt plaats gaan vinden na controle, dit kan zijn:

 • Product gaat naar de kwaliteiten afdeling om gekeurd te worden
 • Cross docking omdat er een back order levering naar een klant is
 • Cross docking omdat er orders klaar staan om verzonden te worden
 • Cross docking omdat er in de productie behoefte is aan de geleverde goederen
 • Inruimen Full Pallets, deze worden op een later moment als volle pallets weer uitgeleverd
 • Inruimen Mixed Pallets, binnengekomen verschillende goederen worden op een locatie gelegd omdat deze er in zijn totaliteit weer uitgaat
 • Inruimen projectorders, binnengekomen goederen worden op een plek verzameld omdat het onderdeel is van een productie order
 • Inruimen goederen, voorraad goederen die naar een pick, pick/bulk of bulk locatie gaan voor vrije voorraad

THT Registratie

Zijn uw producten of een deel daarvan T.H.T. gerelateerd? Met deze toevoeging in de software wordt de T.H.T. nauwkeurig geregistreerd. Deze registratie vindt aan de ontvangst kant plaats en verplaatst zich, gekoppeld aan de binnen gemeldde producten, door het gehele magazijn.
Bij opslag van goederen, het verplaatsen van goederen en de uitslag van goederen, iedere stap in het proces blijft de T.H.T. gekoppeld aan het product.

Om de T.H.T. te beheren is het mogelijk om per productgroep, of individuele producten de minimale en maximale bandbreedte in te stellen. Daarnaast kan ook per klant de bandbreedte van de T.H.T. ingesteld worden. Zo is de uitlevering aan klanten met de juiste T.H.T. gegarandeerd

Bij de uitslag van T.H.T. wordt uiteraard rekening gehouden met FeFo. Zodat het product een juiste betrouwbare doorloop heeft.

Met behulp van de Track & Trace module is er een perfect inzicht in het volgen van de T.H.T. producten van A t/m Z.

Serienr Registratie

De meeste elektronische producten hebben een serienummer. Hiermee is de herkomst van het individuele product terug te traceren naar de fabrikant en welke weg het heeft afgelegd naar de klant. Zijn er garantiebepalingen van kracht, dan is met één druk op de knop het verloop van het product terug te vinden.

Bij ontvangst van de goederen is het mogelijk om de registratie uit te voeren. Maar dit kan ook bij het verzamelen of controleren van de goederen bij uitslag. Het voordeel om dit bij ontvangst al uit te voeren is dat er op dat moment de vervoerder gegevens, zoals trackingnummer en bestelgegevens aan het serienummer vastgelegd kunnen worden.
Op die manier is het traceren met de Track & Trace module het hele pad te volgen van binnenkomst tot aan de klant waar het product is geweest en wanneer.

Op deze manier is het ook mogelijk om lot- en batchnummers te registreren waar andere soorten producten aan onderhevig zijn.

Product Keuren

Heeft u te maken met productie die bijvoorbeeld gespoten zijn of specifiek gemaakt voor een klant? Dan wilt u deze waarschijnlijk eerst laten keuren door de kwaliteiten afdeling zodat u er zeker van bent het juiste product geleverd gekregen te hebben die voldoen aan uw kwaliteitseisen.

Deze producten kunnen in het WMS VOX gekenmerkt worden of vanuit uw ERP systeem aangegeven worden dat er een keuring plaats moet vinden. Na het controleproces wordt het aan de medewerker kenbaar gemaakt dat dit product eerst naar de betreffende afdeling gaat, voordat het product in het magazijn beland.

Tijdens het keur proces kunt u aangeven of het product voldoet of dat er afwijkingen geconstateerd zijn. In het laatste geval is er de mogelijkheid om aan te geven waarom het product niet voldoet en kan naar een afkeurlocatie verplaatst worden. Het WMS VOX kan hierna automatisch de nodige handelingen uitvoeren voor het vervolg.

Kan het product het magazijn in of is het bedoeld voor de productie of cross-docking, dan vervolgt deze verder zijn juiste route door het magazijn.

Afmeting Registratie

Door het registreren van maten en gewichten is het mogelijk om processen binnen uw magazijn verder te automatiseren. De onderstaande mogelijkheden kunnen toegepast worden:

 • Automatische locatie bepaling
 • Volume berekening bij inslag voor bijv. plateaulift locaties
 • Automatische gewichtsverdeling bij inslag
 • Berekening maximale pallet grootte bij uitslag
 • Berekening aantal colli bij uitslag
 • Automatisch dozen stapelen pallets bij uitslag
 • Document verzendgegevens voor transporteur

Crossdock

Met de cross dock toevoeging is de software in staat om binnen gekomen goederen direct door te sturen, na ontvangst controle, naar de juiste plek in uw bedrijf. Dit kan zijn dat de productie afdeling wacht op deze goederen of dat een klant dit product direct nodig heeft.

Via cross dock omzeilt het product het opslagmagazijn en de medewerker die de goederen behandeld wordt naar de juiste plaats gestuurd.
Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:

 • Productie afdeling
 • Verzamelplaats productie goederen totdat deze compleet is
 • Expeditie voor directe verzending naar de klant
 • Een andere afdeling binnen uw bedrijf

Track & Trace

Deze module registreert elke stap die uitgevoerd wordt binnen het WMS VOX. Des te nauwkeuriger de registratie stappen, des te informatiever zijn de gegevens over een product of goederen terug te vinden als dat nodig is.

Zoeken en terughalen van gegevens wat er met een product is gebeurd, kan een langdurige zoektocht zijn. Met de module Track & Trace is met een druk op de knop de hele voorgeschiedenis op te vragen van een product, serienummer, of product in combinatie met T.H.T.

Elke stap wordt vastgelegd van ontvangst tot levering aan de klant. Welke bestelnummer, welke tracking nummers van ontvangst en uitlevering, welke verkoop of productie order. Het gehele traject is te volgen. Ideaal voor product recall’s, garanties op producten etc

Klant Specifiek

Laat u voor uw klant specifieke goederen ontwikkelen of maken, die verwerkt moeten worden in uw magazijn proces? Via deze module worden klant specifieke producten gescheiden van uw reguliere producten.

Zo kan product A bijvoorbeeld gebruikt worden voor reguliere verkoop, maar ook toegepast worden voor een of meerdere klanten.
Waarbij er voor elke andere klant het product net anders is.
Door het toepassen van deze module maakt u onderscheidt tussen de verschillende producten A.

Daarmee krijgt de klant exact wat ze besteld hebben.

VAL/VAS

Met de VAL/VAS module is het mogelijk om extra gegevens en acties te koppelen aan de handelingen van de producten. Dit kan uitgevoerd worden op klant niveau, product niveau, productgroep niveau, bestellingen en leveringen.

Op deze manier kunnen bepaalde producten met extra zekerheid afgehandeld worden.

Door bijvoorbeeld altijd extra controle op binnenkomende goederen op basis van klant, productsoort, willekeur uit te kunnen voeren.

Zo zijn er tal van triggers toe te voegen aan de software zodat altijd de juiste extra handelingen verricht kunnen worden en niets gemist wordt.

Klinkt WMS VOX Inslag u als muziek in de oren?

Bent u geïnteresseerd in WMS Vox? Neem contact met ons op. Bellen, een mail of via LinkedIn, waar u zich prettig bij voelt.

We komen graag vrijblijvend in gesprek om te bekijken wat BSI voor u kan betekenen. Door de modulaire aanpak van ons WMS, kunt u echt alleen datgeen kiezen wat u nodig heeft, kostenbesparend. En groeit uw bedrijf of wilt u op een later tijdstip met modules uitbreiden, dan is dat vanzelfsprekend naadloos, snel en efficient te realiseren. Zo houdt u grip op uw financiën en betaalt u alleen waarvoor u gebruikt.

Beste Volgende Actie: BSI

Edward Baarda

Oprichter van BSI en ontwikkelaar van het VOX

Laten we met elkaar praten

+31 33 23 40 322

[email protected]

BSI - Edward Baarda